søndag 8. juli 2012

Anne-Birthe + Roy PetterVartdal Kyrkje 12.05.20012
Anne-Birthe & Roy Petter 
skal vigslast
Her kjem bruda springande
Stolt pappa skal føre datter 
fram til alters.
Vi kan skimte Anne-Birthes 
forlover ved alteret.
Innmarsj
Rørt brudOg det var også brudgommen
Presten

Ekteskapsinngåing, og
ringane kjem på.
The kissUtmasjBruda strålerSå var det til vegs for å ta 
Bilder i studio..Ingen kommentarer: